Кейстер зертханасы

Жетекшісі:

 

Карибджанов Болат Баякеевич, э.ғ.к., доцент
Тел.: (727) 302 21 54
Email: bkarib@mail.ru

 


Ғылыми қызметкерлер:


Карибджанов Е.С.,  э.ғ.д., профессор;
Иссык Т.В., DBA.Қызметтің негізгі бағыттары:

 

·         Алдыңғы қатарлы халықаралық кейстер мәліметтерінен бизнес-кейстер жинақтау және талдау; 

·         МБА бағдарламаларына оқытуда кейстерді қолдану;

·         Қазақстандық бизнес материалдарымен кейстер дайындау.