Садыр Гульмира Ауесхановна

 

  Кандидат филологических             наук, доцент 

 

  Раб.тел.: 8 (727) 293-76-12

 

  Эл.адрес: gulmira-sadyr@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

  • Биография, научная деятельность
  • Публикации
  • Преподавание
  • Награды, гранты

1. 2014 г. "Жоғары оқу орындарының әдістемелік жұмыстарының инновациялық аспектілері" //Замануи әлемдегі ғылым мен білім.  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

2. 2013 г. "Оқу мәтінің ерекшеліктері Бизнес-білім беру және білімді басқару" //IX  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

3. 2013 г. "Инновационные  аспекты методической работы вуза"// Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана.  №2 (52)

4. 2013 г. "Модульная организация учебного процесса дистанционного обучения"// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета.Том 13, №5

5. 2013 г. "Білім берудегі инновациялар-дың кейбір мәселелері"// Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау VIII Республикалық оқу-әдістемелік конференция.

6. 2013 г. ""