Турарова Кадиша Касымовна

 

 

Старший преподаватель

 

Раб.тел: 8 (727) 293 76 12

Эл.адрес: kadisha_t@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Биография, научная деятельность
  • Публикации
  • Преподавание
  • Награды, гранты

Учебно-методические пособия

 

1. Бақылау жұмыстары//- Қайнар университеті, Ғылыми-педагогикалықлық орталық , 2000.-8 б.

 

2. Бақылау жұмыстары//- Қайнар университеті, Ғылыми-педагогикалықлық орталық , 2000. -16 б.

 

3. Бақылау жұмыстары//- Қайнар университеті, Ғылыми-педагогикалықлық орталық , 2000.-12 б.

 

4. Қазақ тілі бойынша лингводидактикалық тестілеу: теориясы мен әдістемесі//Алматы, 2012, . «Айсан-пресс», - 180 бет.

 

5. Лингводидактикалық тестілер жинағы// Алматы, 2012-«Айсан-пресс»-97 б.

 

6. Тестілеуден түсіндірме сөздік//– Алматы, 2012. «Айсан-пресс», - 32 б.

 

7. Сабақ үлгілері//- Әрекет-Принт, 2009. - 68-71, 82-85, 146-149, 152-159 б.б.

 

8. Кәсіби қазақ тілі (2 курс курсанттарына арналған) //– қолжазба.- 70 бет.

 

9. Қазақ тілінің практикалық курсы бағдарламасы бойынша деңгейлік-тақырыптық сабақ жоспарларының үлгілері // Алматы, 2009. 195 бет

 

10. Основные принципы лингводидактических тестов. Педагогико-психологические основы проведения лингводидактических тестов по казахскому языку // Вестник Кыргызского Государственного Университета имени И.Арабаева, Кыргызстан

 

11. Тілдік қатынас құзіреттілігін қалыптастыру міндеттері.  Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун инновациялык технологиялары. 

 

12. Тәуелсіздікті тұмар еткен балалар. Алматы Ақшамы, 13 ноября 2014г.

 

13. Театр - өмір айнасы. АЙҚЫН, 6 бет, 209 (2364) 13 ноября 2013г.

 

14. Аула сыпырған жігіт қалай белгілі актер болды? Алматы Ақшамы, 24 февраля 2015г.

 

15. Тілді меңгертуде инновациялық технологияны пайдалану тиімділігі.pdf // Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун инновациялык технологияры

 

16. Улытау - 2014.pdf //

 

17. Годовой отчет о выполнении ИПН преподавателя кафедры "КиРЯ" за 2014-2015 уч.год.pdf //

 

18. Жаңа технологиялар арқылы оқытуда дидактикалық ұстанымдар мен әдіс-тәсілдер.pdf // ВЕСТНИК КазНУ №2(154), Алматы қаласы 2015ж.

 

19. 1 курс С-1 топтарындағы студенттердің арасында өткен «Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» атты шешендік өнер сайысының есебі.pdf // 

 

20. «Балауса» клубының «Жасасын айбынды Армия» атты 1 курс студенттері арасында өткен кештің.pdf // Алматы қаласы, 2015ж.

(Подробнее)

 

21. Жаңа технология арқылы мемлекеттік тілді оқытудың маңызы.pdf // Казахский национальный педагогический университет имени Абая

 

22. Тілді үйренудегі лингводидактикалық тестілердің негізі мақсаты.pdf // International Conference Building Cultural Bridges // 2014

 

23. Критерии и шкала лингводидактических тестов.pdf // Білім беру жүйесінде кәсіби бағытты жүзеге асырудың өзекті мәселелері // 2013