Утемисова Гульмира Жеткергеновна

 

 

К.ф.н

 

Раб.тел.: 8 727 293-76-12

 

 

Эл.адрес: gumi_kaz@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

  • Биография, научная деятельность
  • Публикации
  • Преподавание
  • Награды, гранты

1. «ХІХ ғасырдың соңғы ширегіндегі қоғам өмірі мен Сыр бойы ақын-жазушыларының тіл тәжірибесі (Нұртуған Кенжеғұлұлы және Ерімбет Көлдейбекұлы шығармалары бойынша)», Хабаршы (ҚазҰУ). Филология сериясы. –А., № 5-6, 2009. 

 

2. «Сыр бойы ақын-жазушылары шығармала рындағы көнерген сөздердің синтаксистік сипаты (Нұртуған Кенжеғұлұлы мен Ерімбет Көлдейбекұлы шығармалары бойынша)», Ізденіс. − Алматы, − № 2 (2). 2009.

 

3. «Ақын-жазушылар шығармаларындағы көнерген сөздердің морфологиялық сипаты (Нұртуған Кенжеғұлұлы мен Ерімбет Көлдейбекұлы шығармалары бойынша)», Ұлт тағылымы.  – Алматы, −№ 3. 2009.

 

4. «Кейбір көнерген сөздер қолданысы», Қазақстан мектебі. – Алматы, −№7. 2008.

 

5. «Атау әлімсақта қалай, қазір қалай?» Әлімсақ. −  Қызылорда, 2010.

 

6. «Қазақ тіліндегі көнерген аталымдар (архаизм) мен тарихи аталымдардың (историзм) өзіндік ерекшеліктері»,). Тілтаным, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, - Алматы, №4, 2011. 

 

7. «Ақын-жыраулар тіліндегі көнерген аталымдардың коммуникативті-функционалдық қызметі (Ерімбет пен Нұртуған шығармалары бойынша)», Международный научный журнал «Global Science Communications Journal». 2012.

 

8. «Ақын-жыраулар тіліндегі көнерген аталымдардың синонимдік тәсілдер арқылы жасалуы (Ерімбет пен Нұртуған шығармалары бойынша)» Хабаршы (ҚазҰУ). Филология сериясы. .− №1(135).  –А., 2012.

 

9. «Ғылыми зерттеулердегі көнерген аталымдар сипаты», Алтаистика және түркология. – Астана, Түрік академиясы, 2012.

 

10. Қазақ тіліндегі көнерген аталымдардың қолданылу өрісі // V-"Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, СДУ 25-27 апреля 2013г.

 

11.  Қазақ тіліндегі көнерген аталымдардың лексикалық және этимологиялық ерекшеліктері // Международная научно-теоретическая конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ТЮРКСКИЙ МИР", г.Алматы 25 апреля 2013г.

 

12. Көнерген аталымдардың қайта жаңғыруы // VІ-"Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, СДУ 24-26 апреля 2014г.

 

13. Нұртуған жырау мен Шоқан Шығармаларындағы // Теоретико-прикладные аспекты социально-экономического и политическог развития стран Центральной Азии и СНГ. Актуальные проблемы современной лингвистики сопоставительного языкознания, классического и современного литературоведения. 

 

14. Ақындар тіліндегі киім кешек мата кездеме уй муліктеріне қатысты көнерген аталымдар // Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ Руханиятының көсемі